Een schetskaart van het Bildt uit ca. 1505 toont de zeedijken die later de zuid- en oostgrens van het Bildt zouden vormen.
Langs de grenzen staan de plaatsnamen op het oudland vermeld:
Hium (Hiium), Leijen (Oude Leije), Vincum (Finkum), Steins (Stiens), Britzum (Britsum), Cornyum (Cornjum), Betkum (Beetgum), Belkum (Berlikum), Wir (Wier), Minnrsgaw (Minnertsga), Virgum (Firdgum) en Thijmerum (Tjummarum).
Een klein deel van de opgebilde kwelder, in de uiterste zuidoosthoek, was al omstreeks 1300 bedijkt - waarschijnlijk vanuit Britsum, Stiens en Finkum. Zo waren er aan de oostzijde van het huidige Bildt drie polders ontstaan: de Britsumer Nieuwlandpolder, de Stienserpolder en de Finkumerpolder (de laatste twee heten tegenwoordig Slagdijksterpolder).

Uit: Van Middelzee tot Bildt